Získaná ocenění

Dokladem o kvalitě mých výrobků mohou být následující prestižní ocenění, která mi byla udělena:

"Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje", získané v roce 2016

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje

"Nositel tradice lidových řemesel", získané v roce 2018

Nositel tradice lidových řemesel

Lightbox credits: © Lokesh Dhakar 2015